Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Östersund, säkerhetsgenomgång

Östersund, säkerhetsgenomgång Minnesgärdets vattenverk

I november 2010 drabbades ett stort antal abonnenter i Östersund av magsjuka orsakat av parasiten Cryptosporidium.

Utbrottet av magsjukan i Östersund visade sig bli det hittills största vattenburna sjukdomsutbrottet i Sverige, orsakat av parasiten Cryptosporidium.

Efter det vattenburna utbrottet beslutade Östersund Vatten att göra en genomlysning av dricksvattenproduktionen vid Minnesgärdets vattenverk. Vatten & Miljöbyrån fick förtroende att genomföra detta arbete som omfattade råvattentäkten samt vattenbehandlingsprocessen. I uppdraget utvärderades råvattenkvaliteten, tänkbara föroreningskällor identifierades och befintlig vattenbehandling värderades med modellverktygen ODP (Optimal desinfektions praxis) samt MRA ((Mikrobiologisk riskanalys). Uppdraget resulterade i förslag på åtgärder på kort och lång sikt för att ytterligare säkra dricksvattenproduktionen.

Tjänsteområde: Dricksvattensäkerhet