Östersund, säkerhetsgenomgång

Östersund, säkerhetsgenomgång Minnesgärdets vattenverk

I november 2010 drabbades ett stort antal abonnenter i Östersund av magsjuka orsakat av parasiten Cryptosporidium.

Utbrottet av magsjukan i Östersund visade sig bli det hittills största vattenburna sjukdomsutbrottet i Sverige, orsakat av parasiten Cryptosporidium.

Efter det vattenburna utbrottet beslutade Östersund Vatten att göra en genomlysning av dricksvattenproduktionen vid Minnesgärdets vattenverk. Vatten & Miljöbyrån fick förtroende att genomföra detta arbete som omfattade råvattentäkten samt vattenbehandlingsprocessen. I uppdraget utvärderades råvattenkvaliteten, tänkbara föroreningskällor identifierades och befintlig vattenbehandling värderades med modellverktygen ODP (Optimal desinfektions praxis) samt MRA ((Mikrobiologisk riskanalys). Uppdraget resulterade i förslag på åtgärder på kort och lång sikt för att ytterligare säkra dricksvattenproduktionen.

Tjänsteområde: Dricksvattensäkerhet