Oljeförorening i Kåbdalis

Oljeförorening i Kåbdalis

Under hösten 2012 levererade eldningsolja till fel adress i Kåbdalis och oljeförorening uppstod.

Vatten & Miljöbyrån har anlitats av Jokkmokks kommun i arbetet med att hantera den oljeförorening som uppstod under hösten 2012 pga att eldningsolja levererats till en felaktig adress i Kåbdalis. 

Vårt uppdrag:

 • Projektledning av sanerings- och undersökningsarbeten
 • Upphandling av entrepenör för sanering av slamavskiljare
 • Upphandling av entreprenör för rengöring av pumpstation och tryckledning (piggning)
 • Provtagning på slam och vatten
 • Mark- och grundvattenundersökning, kartläggning av föroreningar
 • Utökad undersökning av grundvatten
 • Beräkning av föroreningsspridning
 • Riskbedömning
 • Framtagande av förslag till åtgärdsmål
 • Åtgärdsförslag
 • Anmälan om efterbehandlingsåtgärd
 • Dokumentation

Tjänsteområde: Miljö och avfall