Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Norrbotten, regional vattenförsörjningsplan

Regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbotten vill säkerställa vattenförsörjningen i länet.

Tillgång till vatten är en förutsättning för att ett område ska kunna bebos och att industriell verksamhet ska kunna bedrivas.

Den mänskliga vattenanvänd­ningen gör dock att risk finns för både förorening och miss­hushållning. För att långsiktigt säkerställa tillgången på vattenresurser för vatten­försörj­ning har Läns­styrelsen i Norr­bottens län gett Vatten & Miljöbyrån i uppdrag att ta fram underlag till en regional vattenförsörjnings­plan.

Vårt uppdrag:

  • Sammanställa uppgifter om länets samtliga vattenresurser utifrån vattentäktsarkiv och insamlat material från kommuner
  • Bygga upp en GIS-databas med information om länets yt- och grundvattenresurser
  • Välja ut och i en fyrgradig skala göra prioritering över länets vattenresurser
  • Belysa viktiga vattenreesurser i Norrbottens län utifrån deras naturliga förutsättningar, geografiska lägen, uttagbara vattenmängder, påverkan av klimatförändringar och övriga hot
  • Producera överskådliga och informativa kartor
  • Ta fram rekommendationer till utarbetandet av kommunala vattenförsörjningsplaner

Tjänsteområden: VA-planering, Hydrologi och vattentäkter