MIVA - Örnsköldsvik, Utbildning

MIVA - Örnsköldsvik, Utbildning i riskhantering vid arbete i nära anslutning till vattentäkter

MIVA har ställt krav på och erbjudit utbildning för de entreprenörer som ska arbeta inom vattentäktsområdet.

I samband med markarbeten i nära anslutning till vattentäkter har MIVA ställt krav på och erbjudit utbildning för de entreprenörer som ska arbeta inom området.

Utbildningen har omfattat: vattentäkternas uppbyggnad, risker i samband med arbete i anslutning till vattentäkter, gällande krav och lagstiftning samt förebyggande åtgärder.

Tjänsteområde: Utbildning