Luleå Hamn, oljereningsverk

Uddebo oljereningsverk, Luleå Hamn

Uddebo oljereningsverk var i stort behov av renovering.

Luleå Hamn är Sveriges nordligaste allmänna hamn med stor strategisk betydelse som bulkhamn för stål- och gruvindustrin. En viktig del av verksamheten är Uddebo oljehamn, där oljeprodukter hanterats sedan 50-talet.

Inom oljehamnen finns ett lokalt ledningsnät för oljeförorenat vatten (sk OFA-nät). OFA-nätet leder vattnet till ett oljereningsverk i vilket det behandlas innan utsläpp till recipient.

Oljereningsverket var i stort behov av renovering av både miljö- och arbetsmiljömässiga skäl. Vatten & Miljöbyrån har tidigare gjort en total översyn av hamnens OFA-nät och fick nu uppdraget att göra en översyn av åtgärdsbehovet i ojereningsverket.

Vårt uppdrag:

 • Genomföra en utredning och förstudie kring val av reningsprocesser
 • Detaljprojektering
 • Utforma förfrågningsunderlag innehållande bland annat
  • AF-del
  • Process- och maskinbeskrivningar samt ritningar
  • Formulär till anbud
  • Tim- och maskinpristaxa
  • PM Risk och sårbarhet samt miljökontroll
  • Arbetsmiljöplan
  • Gränsdragningslista

Tjänsteområden: VA-process, Ledningsnät