Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Luleå Hamn, oljereningsverk

Uddebo oljereningsverk, Luleå Hamn

Uddebo oljereningsverk var i stort behov av renovering.

Luleå Hamn är Sveriges nordligaste allmänna hamn med stor strategisk betydelse som bulkhamn för stål- och gruvindustrin. En viktig del av verksamheten är Uddebo oljehamn, där oljeprodukter hanterats sedan 50-talet.

Inom oljehamnen finns ett lokalt ledningsnät för oljeförorenat vatten (sk OFA-nät). OFA-nätet leder vattnet till ett oljereningsverk i vilket det behandlas innan utsläpp till recipient.

Oljereningsverket var i stort behov av renovering av både miljö- och arbetsmiljömässiga skäl. Vatten & Miljöbyrån har tidigare gjort en total översyn av hamnens OFA-nät och fick nu uppdraget att göra en översyn av åtgärdsbehovet i ojereningsverket.

Vårt uppdrag:

 • Genomföra en utredning och förstudie kring val av reningsprocesser
 • Detaljprojektering
 • Utforma förfrågningsunderlag innehållande bland annat
  • AF-del
  • Process- och maskinbeskrivningar samt ritningar
  • Formulär till anbud
  • Tim- och maskinpristaxa
  • PM Risk och sårbarhet samt miljökontroll
  • Arbetsmiljöplan
  • Gränsdragningslista

Tjänsteområden: VA-process, Ledningsnät