Luleå, biogasanläggning

Luleå, Uppgraderingsanläggning fordonsgas

Luleå kommun investerar i en anläggning för uppgradering av biogas till fordonsgas.

Redan i dagsläget produceras biogas från avloppsslam och restprodukter från Norrmejerier vid Luleå kommuns stora avloppsreningsverk Uddebo.

Gasen används för uppvärmning och elproduktion i en turbin, men kommer framöver i allt större utsträckning att användas som bränsle för Luleå Lokaltrafiks bussar och Luleå kommuns personbilsflotta.

Den nya uppgraderingsanläggningen kommer att placeras vid reningsverket ute vid Uddebo och beräknas vara klar under 2014. I projektet ingår också en tankstation för fordonsgas som placeras på Luleå lokaltrafiks fastighet i centrala Luleå. Vatten & Miljöbyrån har arbetat med projektet från tidig utredning till upphandling och projektering.

Vårt uppdrag:

 • Utredning av alternativa lösningar, jämförelse
 • Utredning gällande teknikval och organisation
 • Studiebesök
 • Kostnadskalkyler, kassaflödesanalys
 • Tidplaner
 • Tillståndsansökan och anmälan enligt Miljöbalken
 • Ansökan Energimyndigheten
 • Undersökning av förorenad mark
 • Bygglovsansökan
 • Förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer
 • Projekteringsledning

Tjänsteområden: VA-process, Miljö och avfall