Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
LKAB, hydrogeologisk undersökning

Nytt dagbrott vid Gruvberget, Svappavaara

Hydrogeologiska undersökningar innan start av nytt dagbrott vid Gruvberget i Svappavaara.

LKAB har öppnat ett nytt dagbrott på Gruvberget i Svappavaara. Innan verksamheten inleddes utförde Vatten & Miljöbyrån hydrogeologiska undersökningar för att bedöma hur omgivningen påverkas av det nya dagbrottet.

I den hydrogeologiska undersökningen analyserades bland annat påverkan på enskilda brunnar, sjöar och vegetation. I utredningen ingick även att prognostisera vilka vattenmängder som kommer att behöva pumpas bort för att länshålla dagbrottet på olika brytningsnivåer.

I Vatten & Miljöbyråns uppdrag rörande Gruvberget ingick följande moment:

  • Hydrogeologisk undersökning inklusive borrning och provpumpning
  • Bedömning av omgivningspåverkan
  • Teknisk sakkunnig vid huvudförhandling för miljötillstånd
  • Framtagande av underlag för dimensionering av pumpanläggning
  • Utformning och kostnadsbedömning av anläggning för grundvattenavsänkning
  • Framtagande av förslag till kontrollprogram för gruvverksamheten

Tjänstemoråden: Hydrologi och vattentäkter, Gruvmijö