Kåbdalis VA-försörjning

Kåbdalis VA-försörjning

Den befintliga vattentäkten i det expansiva skidområdet Kåbdalis har begränsad kapacitet.

I det expansiva skidområdet Kåbdalis har den befintliga vattentäkten, med tillhörande vattenverk och ledningsnät, begränsad kapacitet för att kunna utnyttjas i större utsträckning.

Vatten & Miljöbyrån fick i uppdrag av Jokkmokks kommun att undersöka en utökning av den befintliga vattentäkten, vilket gjordes genom provpumpning och utvärdering. I uppdraget låg även att komma med förslag till kompletterande vattenbehandling och ledningsdragning, samt utredning och projektering av ett nytt vattenverk inklusive reservoar.

Tjänsteområde: Hydrologi och vattentäkter, VA-process