Gästrike Vatten, utbildning

Gästrike Vatten, Utbildning i riskhantering och dricksvattenhygien

Vatten & miljöbyrån utbildar VA-personal och entreprenörer som arbetar i vattenverk eller i anslutning till vattentäkter. 

Utbildningarna skräddarsys och omfattar normalt delar som:

  • livsmedelslagstiftning
  • grundläggande mikrobiologi
  • mikrobiologiska säkerhetsbarriärer
  • mikrobiologiska risker i vattentäkter
  • hygien i vattenverk
  • hygien i reservoarer
  • hygien i samband med ledningsarbete
  • egenkontroll med HACCP. 

Gästrike Vatten har ställt som krav att all egen personal samt alla entreprenörer som arbetar inom bolagets anläggningar ska utbildas i dricksvattenhygien. Vatten & Miljöbyrån har fått detta förtroende och hittills har cirka 150 personer genomgått dessa utbildningar som har lite olika upplägg beroende på målgrupp.

Tjänsteområden: DricksvattensäkerhetUtbildning