Fortifikationsverket, utbildning

Fortifikationsverket, utbildning i VA-process

Fortifikationsverkets drifttekniker har utbildats inom VA-process och vattenbehandlingsteknik.

Vi erbjuder och genomför regelbundet utbildningar inom VA-process och vattenbehandlingsteknik både för avlopps- och dricksvattenrening.

Utbildningarna vänder sig till driftpersonal som arbetar inom dricksvatten- och/eller avloppsområdet. I utbildningarna ingår delar som lagstiftning, historik, processteknik, maskinkunskap, processoptimering samt skötsel av utrustning. Vi skräddarsyr gärna utbildningar utifrån kundens egna behov och önskemål.

Vatten & Miljöbyrån har fått förtroende att utbilda drifttekniker som arbetar inom Fortifikationsverket både i Norr- och Västerbotten