Ekerö, upphandling avfallsentreprenad

Ekerö, upphandling avfallsentreprenad

Framtagande av förfrågningsunderlag, avtalsförlag samt ny taxa för avfallshanteringen.

Vatten & Miljöbyrån fick i uppdrag av Ekerö kommun att ta fram förfrågningsunderlag och avtalsförlag mm för behandlings- och driftsentreprenader för avfall. Uppdraget innefattade också att ta fram en ny taxa för avfallshanteringen.

Inför arbetet med förfrågningsunderlagen gjordes ett antal utredningar, bland annat utreddes införande av utsortering av matavfall, taggning av kärl och hanteringen av avfall från återvinningscentralen.

Tjänsteområde: Miljö och avfall