Efterbehandlingsplaner åt Boliden

Långdal och Åkerberget, efterbehandlingsplaner

Boliden har avslutat sina verksamheter vid gruvorna Långdal och Åkerberget vilket kräver efterbehandlingsplaner.

Innan gruvorna Långdal och Åkerberget kan anses som avslutade måste efterbehandlingsplaner finnas framtagna där det beskrivs hur de två områdena ska återställas. Vatten & Miljöbyrån har hjälpt Boliden med detta arbete.

I arbetet med att ta fram en efterbehandlingsplan ingick både fältundersökningar och planeringsarbeten. Detta pga att områdena som ska efterbehandlas måste utredas med avseende på hur det har påverkats av gruvverksamheten och hur de sedan kan återställas.

I Vatten & Miljöbyråns uppdrag ingick följande delar:

  • Karaktärisera kemin av deponerat gråberg
  • Mäta in mängder deponerat gråberg
  • Mäta in mängder restmalm
  • Sammanfatta en efterbehandlingsplan inklusive ett miljöövervakningsprogram  

 Tjänsteområde: Gruvmiljö