Bredviksberget, sluttäckning deponi

Sluttäckning av deponi på Bredviksberget

PIREVA (Piteå Renhållning och Vatten AB) har genomfört sluttäckning av en deponi om 2 hektar på Bredviksberget i Piteå.

Vatten & Miljöbyråns bygg- och projektledare anlitades för ledning av ombyggnation av lakvattenmagasin, ny deponibotten och VA-entreprenader.

I vårt uppdrag ingick:

  • Granskning av handlingar
  • Möteshållare (startmöte, byggmöten)
  • Byggledning
  • Samordning
  • Besiktning
  • Ekonomisk uppföljning
  • Beställarstöd

Tjänsteområde: Bygg- och projektledning