Utbildning

Utbildning

Vi lever efter mottot att den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra. För att sprida våra kunskaper ger vi utbildningar inom alla områden där vi har spetskompetens.

Vi arbetar både med färdiga utbildningspaket men kanske i första hand skräddarsydda utbildningar som är anpassade efter kundens behov – allt för att ge största möjliga nytta för den eller de som går utbildningen.

I våra skräddarsydda utbildningar utgår vi från de aktuella förutsättningarna hos kunden. På så sätt kan man öka kunskapen om de egna anläggningarna och lägga fokus på de processer och tekniker som är aktuella. Dessutom har vi möjlighet att utbilda hela personalen på plats. För att ytterligare öka utbildningens värde håller vi, i de fall där det är möjligt, till på den aktuella anläggningen, eller använder oss av exempel från den aktuella kommunens anläggningar.

Exempel på utbildningarnas utformning och innehåll

 • Utbildning i riskhantering och dricksvattenhygien
  Både för egen personal och entreprenörer som arbetar i vattenverk eller i anslutning till vattentäkter. Utbildningen skräddarsys och omfattar normalt delar som: livsmedelslagstiftning, grundläggande mikrobiologi, mikrobiologiska säkerhetsbarriärer, mikrobiologiska risker i vattentäkter, hygien i vattenverk, hygien i reservoarer, hygien i samband med ledningsarbete, egenkontroll med HACCP.
 • Utbildning i riskhantering vid arbete i nära anslutning till vattentäkter
  Utbildningen omfattar: vattentäkternas uppbyggnad, risker i samband med arbete i anslutning till vattentäkter, gällande krav och lagstiftning, förebyggande åtgärder.

 • Utbildning i vattenbehandlingsteknik
  Utbildning för driftpersonal inom både dricksvatten och avlopp. I dessa utbildningar ingår lagstiftning, historik, processteknik, maskinkunskap samt skötsel av egen utrustning.

 • Utbildning i Entreprenadjuridik och LOU
  Kursen omfattar en genomgång av grundläggande frågor om entreprenad och centrala regler i AB 04/ABT 06. Skillnaderna mellan "vanliga" affärsförhandlingar och upphandling enligt LOU samt grundläggande avtalsrättsliga frågor.

Uppdrag

Kontakta oss för mer information:

Robert Jönsson
robert.jonsson@vmbyran.se
0920-24 17 71