Hydrologi och vattentäkter

Hydrologi och vattentäkter

I Sverige kan vi skatta oss lyckliga, men för det ska vi inte luta oss tillbaka. I ett globalt perspektiv har vi mycket bra vattenresurser och riktigt goda förutsättningar för ett bra och säkert dricksvatten – i sig en förutsättning för god livskvalitet.

Även i Sverige hotas vattentäkter och andra vattenresurser av föroreningar eller översvämningar, och långsiktigt också av det förändrade klimatet. Vi har bred erfarenhet av det mesta som rör Sveriges 1 800 kommunala grund- och ytvattentäkter eller de många privata brunnarna.

Förändrade förutsättningar som till exempel förändrat klimat, miljöpåverkan i samband med industrier eller utbredning av städer och samhällen påverkar den hydrologiska balansen. Att  se vilken påverkan som sker vid olika scenarior är viktigt för att kunna hantera dessa på ett långsiktigt sätt.  

Vad gör vi inom området Hydrologi och vattentäkter?

Våra uppdrag berör stora vattentäkter som ska försörja hela städer, men även mindre vattentäkter för enbart ett fåtal hushåll. Vi arbetar även med hydrologiska och hydrogeologiska frågor vid exempelvis bebyggelse, vägar/järnvägar, gruvområden och deponier.

Vi arbetar med alltifrån prospektering av nya vattentäkter och utredningar kring utökning av befintliga vattentäkter till risk- och sårbarhetsanalyser, vattenskydd och tillståndsansökningar för vattenuttag. I våra utredningar för vattentäkter projekterar vi brunnar, upphandlar brunnsentreprenader, fungerar som borrkontrollant, genomför fältundersökningar till exempel provpumpningar och vattenprovtagning samt utvärderar dessa.

Exempel på vanliga uppdrag:

  • Vattenprospekteringar
  • Vattenbalanser
  • Vattennivåstudier
  • Bedömningar av klimateffekter
  • Provpumpningar, kapacitetsbestämningar
  • Grundvattenmodellering
  • Hydrologiska utredningar angående flödesmönster och transporttider i yt- och grundvatten
  • Skydd av vattentäkter
  • Upprättande av tillstånd för vattenverksamheter
  • Utbildningar

 

Uppdrag

Jokkmokk, vattenskydd

Jokkmokk, vattenskydd

Skydd av vattentillgångar är en förutsättning för att våra kommuner ska kunna producera ett rent och gott dricksvatten.

Läs mer

Kontakta oss för mer information:

Anna Mäki
anna.maki@vmbyran.se
0920-24 17 73

Robert Jönsson
robert.jonsson@vmbyran.se
0920-24 17 71