Gruvmiljö

Gruvmiljö

Gruvor handlar inte bara om att få upp värdefulla metaller ur marken – det gäller även att hålla koll på gruvnäringens inverkan på den omgivande miljön.

För närvarande händer det väldigt mycket inom gruvnäringen i Sverige. Prospekteringar och provbrytningar pågår, nya gruvor etableras och befintliga gruvor utökas. Det leder till en hel del frågeställningar rörande gruvnäringens inverkan på den omgivande miljön, både gällande utsläpp till luft och till vatten. I exempelvis Kiruna krävs flytt av stora delar av staden och omledning av sjösystem.

Vad gör vi inom området Gruvmiljö?

Våra medarbetare arbetar med frågor rörande vatten och miljö kopplat till gruvnäringen. Vi har mångårig erfarenhet från uppdrag inom gruvnäringen – framför allt från gruvområden i Norrbotten och Västerbotten samt från Zambia och Kanada. Vi arbetar med allt ifrån fältundersökningar och beräkningar till rapportskrivning och projektering. Vi är även ett stöd för våra beställare i miljöjuridiska frågor, där vi har en bred kompetens.

Exempel på vanliga uppdrag:

  • Miljögeokemiska undersökningar
  • Hydrologiska undersökningar
  • Hydrogeologiska undersökningar
  • Naturvärdesbedömningar
  • Tillståndsansökningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Efterbehandlingsplaner
  • Framtagande och uppföljning av kontrollprogram
  • Miljörapporter
  • Utformning av system för vattenbortledning

Uppdrag

Kontakta oss för mer information:

Charlotta Lindberg
charlotta.lindberg@vmbyran.se
0920-24 17 78

Ulf Pettersson
ulf.pettersson@vmbyran.se
0920-24 17 75