Bygg- och projektledning

Bygg- och projektledning

Stora som små projekt behöver ledning, styrning och kontroll. Genom ett strukturerat arbete med fokus på samordning och smarta lösningar kan vi korta ned byggtider och minimera störningar, säkerställa tidplaner, optimera resursanvändning samt säkerställa att våra kunder får det som de har beställt.

Vi tar ansvar för det totala genomförandet av ett projekt till rätt funktion och kvalitet inom fastställda kostnads- och tidsramar. Våra projektledare har den övergripande funktionen att ansvara för organisation, administration, samordning och ledning av projekten.

Vad gör vi inom Bygg- och projektledning?

Våra byggledares huvuduppgift är att leda utförandet av det projekt som under tidigare skeden helt eller delvis projekterats. Som byggledare medverkar vi i upphandling av entreprenörer utifrån förfrågningsunderlag/bygghandlingar. Under byggskedet organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen.

Vi samordnar även kontakterna mellan entreprenörer, hyresgäster, projektörer, myndigheter och projektledningen/kunden. Dialogen förs till stor del ute på de olika byggarbetsplatserna. Byggledaren styr projektet mot de mål/budget/kalkyl som definierats tidigare i projektet.

Vi följer kontinuerligt upp och bevakar kvalitets- och miljöplaner, tidplaner och kostnader samt rapporterar till projektledningen/kunden. Vi ser även till att objektet besiktigas och fokuserar på ett bra överlämnande.

Exempel på vanliga uppdrag

  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • Beställarstöd
  • Besiktningar
  • Granskning av handlingar
  • Framtagande av förfrågningsunderlag
  • Upphandling
  • Tekniskt stöd
  • Utbildning inom entreprenadjuridik och upphandling

Uppdrag

Kontakta oss för mer information:

Erik Hansson
erik.hansson@vmbyran.se
0920-23 17 96