Tjänster

Vi är inte bäst på allt. Men på vatten och miljö.

Vårt mål är att erbjuda de smartaste och mest kostnadseffektiva lösningarna på våra kunders problem inom vatten- och miljöområdet.

Ibland levererar vi kompetens som kunden inte har i sin egen verksamhet och ibland förstärker vi helt enkelt teamet.

Några av de tjänster vi ofta utför är: 

  • utredningar och analyser
  • tillståndsansökningar
  • miljökonsekvensbeskrivningar
  • projektering och kostnadskalkyler
  • driftstöd
  • utbildning

Många av våra kunder finns inom kommuner och kommunala bolag, statliga verk, kraftbolag, gruvbolag och andra industrier. Men även den lokala hamnföreningen kan ibland behöva vår expertis.

Läs mer om våra tjänster inom respektive verksamhetsområde på följande sidor.