Forskning

Framgång kommer inte av en slump, utan av hårt arbete.

Det forskas en hel del om vatten och miljö i Sverige, mycket tack vare branschorganisationen Svenskt Vatten. För oss är det en hederssak, men också ett sätt att ligga i framkant.

Vår målsättning är att vara involverade i åtminstone ett större forskningsprojekt varje år. 

Några av de projekt vi arbetat med den senaste tiden:

  • 2013: UV‐behandling av avloppsvatten – utvärdering av två svenska fullskaleanläggningar.
  • 2012: Metoder för att förhindra avloppspåverkan på råvatten.
  • 2011: Risk för genomträngning av kemiska markföroreningar till dricksvatten i distributionsnätet.

Kontakta gärna oss för att veta mer.