Visa Aktuellt +

Vattenkraftverk inventeras

Vattenkraftverk inventeras

Vattenverken vid kraftstationerna i Norrland är gamla, slitna och behöver åtgärdas. Vatten & Miljöbyrån har gått igenom va-anläggningarna och lagt fram en åtgärdsplan för Statkraft och Skellefteå Kraft som löpande jobbas av.

Många av Vattenkraftsanläggningarna efter Norrlandsälvarna har mellan 40 och 50 år på nacken vilket betyder att också de intilliggande vatten- och avloppsverken är ålderstigna. Behovet av att bygga om och bygga nytt var uppenbart och därför har Vatten & Miljöbyrån uppdraget att se över behovet och löpande jobba efter den åtgärdsplan som tagits fram till ägarna Statkraft och Skellefteå Kraft.

– Vi har gått igenom anläggningarna, kommit med åtgärdsplan och även upphandlat entreprenörer för genomförande och utfört projektering och byggledning. Allt startade 2009 i Kvistforsen och sedan dess har vi haft pågående projekt igång. Vi håller precis på att avsluta i Sällsjö i Jämtland, exempelvis, säger Roland Hägglund, Vatten & Miljöbyrån.    

Åtgärdernas storlek varierar liksom kostnadsbilden för de olika projekten som ligger allt ifrån 1 mkr till 11 mkr. Det byggs om – och det byggs helt nytt.

–      Varje projekt är unikt i sig, inget är likt det andra. På vissa ställen byggdes anläggningarna enbart för att tillgodose kraftstationernas behov men det finns även kraftstationer som i sin vattendom har kravet på sig att de ska försörja närliggande samhälle med vatten och avlopp. Då gäller livsmedelslagen som kräver en vattenproduktion av god standard vilket i sin tur kräver åtgärder i form av om- eller nybyggnad., fortsätter Roland Hägglund.

I och med detta blir det också ett helt annat säkerhetstänk som gäller för anläggningarna.

–      Det måste finnas barriärer i verken, kontrollpunkter i anläggningen så att allt stannar av när det larmar om det inträffar någon driftstörning. Det är ju människors hälsa som det i slutänden handlar om.

Så, om du har frågor eller är i behov av specialistkompetens på området – kontakta Vatten & Miljöbyrån så får du den hjälp du behöver.