Visa Aktuellt +

Vatten & Miljöbyrån gräver guld

Vatten & Miljöbyrån gräver guld

När Botnia Exploration undersöker möjligheterna att utveckla Fäbodtjärn i Lycksele till en riktigt guldgruva, är Vatten & Miljöbyrån med.

- Gruvsidan är speciell. Det krävs många tillstånd från olika instanser, säger byråns Charlotta Lindberg.

2011 hittades guldfyndigheten Fäbodtjärn i Vindelgransele i Lycksele kommun. Efter ett provanrikningstest bedömde Botnia Exploration att det finns goda möjligheter att utveckla Fäbodtjärn till en lönsam guldgruva. Men för att göra detta möjligt behövs en rad tillstånd från olika instanser. Bland annat måste en ansökan om provbrytningstillstånd och en ansökan till bearbetningskoncession av fyndigheten tas fram. 

Charlotta Lindberg, specialist på miljötillstånd på Vatten & Miljöbyrån, är projektledare för tillståndsprocessen och jobbar parallellt med de båda ansökningarna.

- Just nu håller vi på att skriva ihop den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i provbrytningsansökan. Det är en stor del av jobbet, säger Charlotta och fortsätter:

- En viktig fråga är hur yt- och grundvattnet kommer att påverkas av gruvbrytningsplanerna. Det är känsliga delar. Man vill göra så litet avtryck som möjligt. 

För att kommunicera med markägarna som kan bli berörda av exempelvis den väg som måste anläggas för både provbrytning och eventuell gruvbrytning, hålls ett antal samråd. Även vid dessa kommer Vatten & Miljöbyrån att finnas på plats.

- Ett par samråd har redan hållits. Och folk är överlag positiva. Hela den här processen ska ske i samförstånd med de som bor i området. Inte minst med Rans sameby, säger Charlotta.

- Ansökan om provbrytning ska in nu i vinter. Så förhoppningsvis kan provbrytningen göras i sommar.

Att projektet med Botnia Exploration tillföll just Vatten & Miljöbyrån är ingen slump.

- Det handlar om rekommendationer. Vi har jobbat med företag som i sin tur jobbat med Botnia Exploration. De blev helt enkelt tipsade om oss.