Visa Aktuellt +

Välkommen till två inspirerande dagar om VA-ledningsnät

Välkommen till två inspirerande dagar om VA-ledningsnät

Hur står det till med ditt VA-ledningsnät?

Vilka metoder och möjligheter står till buds för att förvalta det på bästa sätt? På våra ledningsnätsdagar får du veta mer om de verktyg som finns för att sköta om VA-verksamhetens största anläggningstillgång samt de nya dimensioneringsnormerna.

Välkommen!

Ladda ner programmet här (.pdf)