Visa Aktuellt +

Vad händer vid extrema regn i Umeå?

Vad händer vid extrema regn i Umeå?

Vad händer om Umeå drabbas av ett 100-årsregn?
Det håller kommunen tillsammans med Vatten & Miljöbyrån just nu på att utreda. 

Liksom många andra kommuner, har Umeå upptäckt att de får allt fler extrema regn än tidigare. De pågående klimatförändringarna gör väderprognoserna än mer exceptionella och från Umeå kommuns sida har man ställt sig frågan om det här är något centrala stan skulle kunna hantera.

Den översvämningsstudie som Umeå därför genomför just nu, har Vatten & Miljöbyrån en stor del i.

Malin Suneson, uppdragsledare inom vatten, avlopp och ledningsnät på Vatten & Miljöbyrån, förklarar mer:   

- Eftersom Umeå kommun har upptäckt att de får mer extrema regn än förut har de valt att se vad som händer om det skulle komma ett 50-årsregn, 100-årsregn och även ett Köpenhamnsregn. I den här översvämningsstudien har vi helt enkelt byggt upp en modell av Umeå och sedan släppt de olika regnen över modellen för att se vad som händer och var översvämningarna blir som värst.   

Ett 50- eller 100-årsregn är, som det låter, ett regn som enligt statistiken förekommer i snitt en gång vart femtionde eller hundrade år. Ett Köpenhamnsregn är ett kort men väldigt intensivt regn som refererar till den extrema nederbörd som drabbade Köpenhamn 2011 och där mer än 150 mm regn föll inom två timmar - ungefär lika mycket regn som mäts upp under tre normala sommarmånader.

Enligt de preliminära resultat som i dagsläget erhållits från översvämningsmodellen, ser stan ut att klara sig bättre än befarat.  

- Ja, det ser ganska bra ut. Det går en bäck, Djupbäcken, genom staden som klarar av att leda bort ganska mycket av regnvattnet. Målet är att minimera konsekvenserna av de här regnen, även om de inte går att komma undan helt, säger Malin.

Vad är nästa steg? 
- Vårt jobb nu är att göra en prioriteringsordning på de åtgärder som behövs. Det finns en rad viktiga infrastrukturer som måste klara av regnen. Och det finns mycket att ta hänsyn till när vi lägger fram våra förslag. Vid första anblick finns det till exempel många fina grönområden i Umeå som skulle kunna funka som avrinningsmarker, men där man inom några år planerar bygga till exempel bostäder. Allt det här finns med i den slutrapport som vi skriver på just nu.