Visa Aktuellt +

Strategisk VA-planering ökar

Strategisk VA-planering ökar

Vatten & Miljöbyrån fungerar ofta som katalysator i sina kunders VA-planeringsprojekt.
För närvarande tas långsiktiga planer fram på en rad platser i landet. 

- Gemensamt för dessa projekt är att vi jobbar strategiskt, säger Magnus Bäckström. 

Ena dagen det förhållandevis korta och konkreta arbetet att projektera en ledningssträcka eller optimera en vattenbehandlingsprocess. Nästa en VA-plan som sträcker sig 30 år fram i tiden. Kasten är tvära på Vatten & Miljöbyrån och just nu pågår arbetet med en rad långsiktiga planer. Bland annat i Boden, Skövde och Uppsala.

- Gemensamt för dessa projekt är att vi jobbar strategiskt och att det rör sig om långsiktig planering i ett slags generationsperspektiv, säger Magnus Bäckström, uppdragsledare inom bland annat VA-planering. 

Den lokala förankringen av VA-planarbetet är A och O, både mellan olika förvaltningar men inte minst i politiska nämnder och hos myndigheter. Gemensamt för de olika VA-planerna är att det handlar om att skapa struktur för att få ihop berörda instanser och för att få en överblick av framtida verksamhetsområde och VA-försörjning på kommunal eller regional nivå. 

- Kort kan man säga att vi ofta kan vara den nödvändiga katalysatorn i det kommunala VA-planeringsarbetet. Det kan handla om att till exempel kartlägga framtida behov och gemensamma mål, eller om att lista prioriteringen av åtgärder och större investeringsprojekt, säger Magnus och fortsätter:

- Vi kan agera oberoende då vi inte sitter med ansvar för enskilda frågor i knät. Och vi kan avsätta tid för att hjälpa kommunerna och länen att komma igång med en VA-planeringsprocess. 

Många kunder vittnar om att det viktigaste resultatet i mötet med Vatten & Miljöbyrån kan vara att man hittat en första struktur och en utgångspunkt för det dagliga gemensamma arbetet. Till exempel har man via projekt tillsammans med företagets experter inrättat specifika grupper som spänner över hela organisationen.

- Vi är många på Vatten & Miljöbyrån som har erfarenhet av hur det är att jobba i en politiskt styrd kommunal organisation. Det gör det möjligt för oss att hjälpa kunderna som externa processledare och sakkunniga, säger Magnus.

- Och självfallet levererar vi även en produkt att hålla i handen, en rapport som kan vara ett avstamp att jobba utifrån.