Visa Aktuellt +

Strategisk plan för Sundsvalls avloppssystem

Strategisk plan för Sundsvalls avloppssystem

När Vatten & Miljöbyrån nu fått i uppdrag att ta fram en ny, långsiktig och förankrad avloppsstrategi för Sundsvall Vatten AB, jobbar de med en arbetsmetod baserad på workshops. En metod som blir allt mer signifikativ med VA-företaget.

- Det här är ett effektivt sätt att jobba på, särskilt i större, strategiska projekt, säger Maria Öquist, utredare.

Vatten & Miljöbyråns arbete med att ta fram en långsiktig strategi för avloppsvattenrening och slamhantering i Sundsvalls kommun inleddes i början av sommaren.

Sundsvalls stad ska växa och en av många stora frågor är om man ska centralisera avloppsvattenbehandlingen och de reningsverk som finns - och i så fall var. 

- Vårt jobb är att hjälpa Sundsvall att hitta en lösning som är långsiktigt hållbar. Som det ser ut idag har de många små verk och ett verk som dessutom är överbelastat. Det finns många frågor att ta hänsyn till. Ska man slå ihop verk? Var placerar man detta bäst? Vilka trender ser vi som kan påverka den framtida avloppshanteringen och hur tar vi hänsyn till dem? säger Maria Öquist, utredare.

För Vatten & Miljöbyrån är detta ett stort uppdrag i flera etapper där man har en betydande roll administrativt. Extra intressant är också att de har helhetsgreppet samtidigt som de tillsammans med kunden ska ta fram en projektplan för hur arbetet ska bedrivas. Och för det här används en speciell arbetsmetod baserad på workshops.

- Målet är att få en god förankring genom hela processen med för kunden långsiktigt hållbara beslut.

Att arbeta med workshops, där man samlar större grupper av för projektet viktiga personer, har blivit lite av ett signum för Vatten & Miljöbyrån. Under första året av projektet kommer det hållas inte mindre än sex workshops.

- Vi har stor erfarenhet av att leda workshops och det är ett ganska unikt sätt att jobba på. I det här fallet innebär det att både politiker, tjänstemän och driftspersonal, som är väldigt insatta och de som ska fatta besluten, är med från början. Det skapar en bra sammanhållning och öppenhet - och är ett effektivt sätt att jobba på, säger Maria Öquist och fortsätter:

- På det här sättet samlar man kompetens och får flera olika infallsvinklar. Dessutom är det ett roligt sätt att jobba på samtidigt som VA-frågorna lyfts högre upp på agendan. 

Nu i oktober ska förstudien, där nuläget och framtida behov ska klarläggas, vara färdig. Nästa steg i projektet är att hålla i workshops och ta fram ett förslag på avloppsstrategi för Sundsvall. I december 2017 väntas de politiska besluten vara tagna och det praktiska arbetet med att förverkliga den framtida avloppslösningen kan börja.

Är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med strategiska frågor och workshops?
Kontakta oss så berättar vi mer!

Maria Öquist
maria.oquist@vmbyran.se
0920-23 17 97

Anna Mäki
Anna.maki@vmbyran.se
0920-24 17 73