Visa Aktuellt +

Stor upprustning av landets alla ledningar

Stor upprustning av landets alla ledningar

Just nu pågår arbetet med att omvandla publikationen och styrdokumentet P90 till P110. Det sedan hela landets vatten- och avloppsledningar ska uppdateras.

Med i referensgruppen för projektet finns Kjell Lundqvist från Vatten & Miljöbyrån. 

För drygt tre år sedan påbörjades arbetet med de nya dimensioneringsgrunderna för hela VA-Sverige. Projektet drivs av Svenskt vatten som har satt ihop en referensgrupp med personer från en rad olika VA-bolag. Bland dessa finns Vatten & Miljöbyråns Kjell Lundqvist, specialist på VA-process och ledningsnät.

- Det stämmer bra. Min uppgift är att bolla tankar, stötta arbetet och driva det framåt, konstaterar Kjell.

Kortfattat handlar projektet om att ta fram ett dokument som ska fungera som verktyg i det dagliga arbetet med landets avloppssystem. Publikationen P90 som används idag, ska dels justeras så den anpassas till EU-standard och dels innehålla utformningen av nya allmänna avloppssystem. Dessutom ska den även lyfta fram dagvattenavledning som en fråga för alla samhällsbyggen och inte bara för vatten- och avloppsorganisationer.

- Det är inga jätteförändringar vi pratar om, utan små skruvningar. När det kommer till utformningen handlar det mycket om anpassa ledningssystemen för vad som komma skall, säger Kjell och fortsätter:

- Rören ska hålla ett par 100 år. Men förhållandena förändras ju. Om man till exempel tittar på SMHI:s framtidsprognoser så kan man förvänta sig att det kommer att rinna 25 procent mer vatten ledningarna än vad det gör i dagsläget.

Ja, mycket av anpassningen handlar om att möta de klimatförändringar som väntas i form av mer extrem nederbörd och stigande vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag.

- Med jämna mellanrum får vi höra om översvämningar i nyhetsprogrammen. Frågan man kan ställa sig då är: Har vi dimensionerat ledningarna rätt? I arbetet med det nya ledningssystemet har vi bland annat pratat om huruvida vi ska ändra storlekarna på rören och om vi verkligen ska bygga dem under mark.

Publikationen, som just nu ligger ute på remiss, innehåller funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av de allmänna avloppssystemen. Lägg därtill rekommenderade systemlösningar och det faktum att det handlar om ledningar som räcker 2,5 gånger runt jordklotet. Projektet är med andra ord stort – och av största vikt.

- Det här är en väldigt viktigt dokument som kommer ligga till grund för alla inom branschen. Enligt planen väntas det bli färdigt och finnas tillgänglig hos SvensktVatten till sommaren.