Visa Aktuellt +

Stolta, nära och unika

Stolta, nära och unika

Så gör vi ytterligare ett bokslut och konstaterar att vi börjar få kläm på det här. Efter snart tio år i branschen vågar vi sticka ut hakan och säga att vi är bra. Bättre än bra.

Förra årets fina resultat gav oss återigen en Gasellutmärkelse. Och trots att det bara är en unik skara som lyckats med denna bedrift tre år i rad – kunde vi i november ta emot vårt tredje Gasellpris. Det ser vi som ett bevis på att vi är duktiga, har rätt attityd och en tydlig vision. Vi vill hjälpa våra kunder genom att vara så effektiva som möjligt och nytänkande när det krävs.

Så vad är vi lite extra stolta över i vår årskalender? Även om målet inte är att växa för växandets skull, är det alltid med glädje vi säger hej och välkommen till nya kunder och kollegor. Även i år har vi anställt nya, kompetenta medarbetare. Och i april öppnade vi vårt fjärde kontor – i Piteå. Tillsammans med en rad andra företag, huserar vi nu också i Acusticum och trivs riktigt bra.

Glädjande är också att vi blir en allt viktigare samarbetspartner till kommunerna i landet. I Lycksele, Åsele, Vilhelmina, Dorotea, Sorsele och Östersund har vi tecknat nya ramavtal. Dessutom är det många av Sveriges kommuner som står inför stora utmaningar inom VA-området. Förutom ökade krav från myndigheter, är många VA-anläggningar ålderstigna och måste ses över. Det är en utveckling som vi gärna är med och bidrar till.

I år kan vi också konstatera att vi i allt större utsträckning hjälper våra kunder med hela VA-processen. Som i Kåbdalis där vi står för både planering och byggande av områdets VA-system.

All vår kunskap och kompetens har vi under året fortsatt att dela med oss av. Vi har föreläst, både innanför och utanför landets gränser. Vi har deltagit på mässor och vi har bjudit in våra kunder till utbildningsdagar hos oss. Vi har även anlitats som utbildare hos kunderna, inom bland annat VA- lagstiftning, VA-process, ledningsnät och dricksvattenhygien. 

Det har – sammanfattningsvis – varit ett mycket bra år. Mycket tack vare just våra kunder. Det är med dem vi växer. Utvecklas. Och når nya mål.

Vi säger tack till våra kunder och lovar även fotsättningsvis ständig utveckling, engagemang och att vara nära.

Som ett steg i den riktningen kommer en del av vårt fokus för 2016 ligga just där. Att vara en nära partner till befintliga kunder. Att komma geografiskt närmare nya. Vår förhoppning är att öppna ytterligare ett kontor efter norrlandskusten, med siktet inställt på Sundsvall, och förstärka Vatten & Miljöbyrån med ytterligare några erfarna konsulter inom VA- och miljöområdet.

Detta sammantaget – ska hjälpa oss med målsättningen att befästa vår position som en av marknadens ledande inom VA.