Visa Aktuellt +

Samverkan och partnering - för framgång i komplexa projekt

Samverkan och partnering - för framgång i komplexa projekt

Hur hittar man egentligen den bästa arbetsmetoden i stora, komplexa projekt?
I Kvikkjokk har Vatten & Miljöbyrån löst problemet med samverkan och partnering.
Erik Hansson, bygg- och projektledare på Vatten & Miljöbyrån, berättar mer. 

Förra hösten fick Vatten & Miljöbyrån i uppdrag av Jokkmokks kommun att ta fram en projektering för ledningarna i Kvikkjokk. Byn befinner sig i en expansiv fas där flertalet nya stugtomter och stugor behöver inkluderas till det kommunala VA-ledningsnätet.

För Vatten & Miljöbyrån bestod - och består - uppdraget i att ta fram ett förfrågningsunderlag för nytt VA-nät, utreda ledningsnätets kapacitet samt utarbeta en plan för hur utbyggnaden ska ske.

- Kvikkjokk har områden med berg och vatten i schakterna vilket innebär en del komplexa frågeställningar. Av erfarenhet av tidigare, liknande projekt, vet vi att behovet av partnering är stort. Därför föreslog vi en samverkanslösning, säger Erik Hansson.

Partnering är en entreprenadform som är inriktad på samverkan mellan beställare och entreprenör i ett antal frågor som rör projektet. Fördelen med denna samverkan, är bland annat att beställaren på ett strukturerat sätt får ökad kontroll över byggprojektet. Dessutom får entreprenören i ett tidigare skede och i högre grad vara delaktig i projektet. Partnering förutsätter också andra ersättningsmodeller än de traditionella och utgår ofta från en kombination av fasta arvoden och löpande räkning. 

- På det här sättet kan man minska projekteringskostnaderna samtidigt som man får in en bredare kompetens och på ett enklare sätt kan styra vilka delar man ska prioritera för att projektet ska flyta på, säger Erik Hansson. 

Än så länge är samverkan och partnering inte så utbrett i de norra delarna av Sverige. Erik Hansson, som har erfarenheter av det här sättet att jobba från bland annat projektet kring Östra länken i Luleå, menar att fördelarna är många.

- Att jobba med samverkan och partnering ger ett helt annat arbetsklimat. Man får in entreprenörens kunskap tidigare i projekten. Finns det flera etapper i ett projekt så ställer det krav på ett bra samarbete för en fortsättning. Fungerar inte gruppen så kan man avbryta samarbetet vid flera tillfällen under projektet, säger Erik Hansson och fortsätter:

- Dessutom brukar det leda till ett väldigt trevligt arbetsklimat. Och det funkar ypperligt i stora, komplexa projekt där det förekommer osäkerheter. Vi kommer att se mycket mer av det här framöver.

Som ett led i detta planerar Vatten & Miljöbyrån nu för en kurs i samverkan och partnering i slutet av 2016 eller början av 2017. På schemat står grunderna i samverkan och tillsammans med erfarna kursledare kommer man skräddarsy ett program i ämnet.

- Vi tror att partnering är på frammarsch. Vi vill ligga i framkant. Och vi vill kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt, säger Erik Hansson.

 

Vill du veta mer?
Hör av dig till:

Erik Hansson
Erik.hansson@vmbyran.se
0920-23 17 96

Ulrika Larsson
Ulrika.larsson@vmbyran.se
0920-24 17 72