Visa Aktuellt +

Säkrad rening i Avesta

Säkrad rening i Avesta

Avesta kommun behövde upprätta en miljö konsekvensbeskrivning för en ny lakvattenbehandling. Vatten & Miljöbyrån fick uppdraget. 

Avesta Vatten och Avfall AB är ett kommunägt bolag som brottas med problem från en nedlagd avfallsdeponi. Lakvattnet som kommer från deponin har leds i dag till reningsverket i Krylbo men den höga kloridhalten i lakvattnet skapar problem i reningsverket.

–      Reningsprocessen störs helt enkelt. Därför ska en lokal behandling av vattnet göras med hjälp av filter och luftade dammar nära deponiområdet, för att sedan ledas till reningsverket, säger Charlotta Lindberg vid Vatten & Miljöbyrån.

Vatten & Miljöbyråns uppdrag har varit att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för den tillståndsansökan som krävs för den nya processen. Den beräknas vara klar efter semestern och byggstart är preliminärt satt till sommaren 2016.

Det är stora dammar som ska schaktas ut. De byggs på gammal åkermark i direkt anslutning till deponin.

Förekomsten av bland annat aluminium i deponiområdet gör att Vatten & Miljöbyråns spetskompetens är helt nödvändig.

–      Vi har de resurser som krävs för hantering av deponi, vattenrening och metaller hos oss, konstaterar Charlotta Lindberg.

Så har ni liknande problem? Hör av er till Vatten & Miljöbyrån så får ni omedelbart den hjälp ni söker.