Visa Aktuellt +

IMG 3631
IMG 3643
20160224 102558
IMG 3633
IMG 3636
IMG 3639
IMG 3644
IMG 3649
IMG 3653
IMG 3663
IMG 3655
IMG 3673
IMG 3674
IMG 3675
IMG 3677
IMG 3690
IMG 3719

Lyckade kunskapsdagar lockade fullt hus

I slutet av februari höll Vatten & Miljöbyrån i två kunskapsdagar på temat VA-ledningsnät. Proffsiga föreläsare och givande mingel, löd betyget från besökarna.

Var du kanske till och med där? Kolla in våra vimmelbilder.

Det var för tredje gången som Vatten & Miljöbyrån ordnade kunskapsdagar inom ett av sina specialområden den 24-25 februari i år. Den här gången handlade det om VA-ledningsnät och hur man på bästa sätt förvaltar dessa. Exempel på ämnen som avhandlades är förnyelseplanering, läcksökning, modellering och schaktfritt ledningsbyggande.

Bland de närmare 30 externa besökarna syntes anställda från Luleås, Piteås, Bodens och Jokkmokks kommuner samt Fortverket. Besökare som efter avslutade dagar lämnade idel fina betyg i Vatten & Miljöbyråns enkät.

- Det var många som tyckte att vi bjudit in proffsiga föreläsare och under både middag och fika var det mycket nätverkande besökarna emellan, säger Ulrika Larsson på Vatten & Miljöbyrån och fortsätter:

- Många ville också veta mer om schaktfritt. Hur man kan underhålla sitt ledningsnät utan att gräva upp allt. Här har man mycket att vinna, både ekonomiskt och miljömässigt. Från vår sida rekommenderar vi dock alltid rätt metod på rätt plats. 

Även Vatten & Miljöbyrån själva var nöjda med dagarna.

-  Vi är nöjda med temat och att vi fått lyfta de här frågorna. Sedan är det roligt att det kom så pass mycket folk.

- Det här är tredje aktiviteten av det här slaget vi håller i och vi planerar för fler, säger Ulrika Larsson.