Visa Aktuellt +

Kåbdalis fortsätter att utmana

Kåbdalis fortsätter att utmana

När Kåbdalis fortsätter att växa ställs höga krav på VA-kompetens.
Sedan några år tillbaka arbetar Vatten & Miljöbyrån med planering och byggande av hela områdets VA-system. Mitt under pågående projekt var dock olyckan framme. 

Kåbdalis är ett expansivt skidområde i Norrbotten som vuxit mycket de senaste åren. En förutsättning för skidortens fortsatta utveckling är därför en utökning och utbyggnad av befintliga VA-anläggningar. Jokkmokks kommun har anlitat Vatten & Miljöbyrån för planering av hela VA-systemet, från vattentäkt till avloppsrening. Ett arbete som ställer höga krav på VA-kompetens då området har en mycket varierande belastning. Ett nytt vattenverk och ny vattenledning färdigställdes 2010 och för närvarande pågår slutfasen i byggandet av en ny avloppsanläggning.

- Största utmaningen i det här projektet är just dessa variationer. På vintern är det mycket folk som åker skidor i Kåbdalis och på sommaren är där endast ett fåtal permanent boende. Det gör det svårt att dimensionera system och anordningar. Fjäll- och semesteranläggningar är alltid besvärliga på det sättet, säger Ulrika Larsson, uppdragsledare inom vatten, avlopp och ledningsnät på Vatten & Miljöbyrån. 

För att lösa problemet med skidområdets avloppsanläggning, beslutades att inrätta en förbättrad förbehandling med mekaniskt rensgaller och slamavskiljning/sedimentering som avslutas med öppna infiltrationsdammar placerade utanför Kåbdalis. En robust metod väl anpassad till de förutsättningar som råder på platsen. Beredskap för komplettering med fosforfälla finns. Just nu pågår slutfasen för bygget av avloppsanläggningen, där Vatten & Miljöbyrån håller i byggledningen.

Vatten & Miljöbyråns arbete i Kåbdalis sträcker sig över lång tid och inleddes redan under 2009 med både större och mindre projekt.

2012 var dessutom olyckan framme då 1,8 kubikmeter eldningsolja levererades till fel adress och tömdes i en källare istället för en tilltänkt oljetank. Då olyckan upptäcktes först efter flera dagar medförde det att oljan rann ned i en golvbrunn i källaren och vidare ut i det kommunala avloppsnätet. Vatten & Miljöbyrån som ju redan arbetade med VA-anläggningarna i Kåbdalis tillsammans med Jokkmokks kommun, erbjöd dem hjälp i sitt akuta läge.

- Man kan väl säga att vi blev som en slags spindel i nätet kring det mesta som rörde olyckan. Det är ett större projekt än man kanske tror att sanera efter en sådan här händelse. Ledningsnätet sanerades på olja och kontroller av mark och grundvatten samt slutligen sanering av fastighet och mark utfördes. Dessutom skötte vi kontakten med myndigheter, dokumenterade och kallade till möten. Kommunen hade ju sin vanliga verksamhet att tänka på och vi hade redan bra kunskap om anläggningen.

För Vatten & Miljöbyrån innebar det här ett nytt sätt att arbeta. Långa utredningar byttes mot snabba beslut och fler jobb av liknande karaktär har kommit in efter detta.

Huset som drabbades av oljeolyckan tvingades tyvärr till slut att rivas.

- Det som är så roligt med Kåbdalis är att vi fått förmånen att jobba med hela VA-systemet inklusive akuta miljöfrågor. Faktum är att vårt arbete där sammanfattar Vatten & Miljöbyråns verksamhet på ett ganska bra sätt.