Visa Aktuellt +

Från noll till hundra i Sörfjärden

Från noll till hundra i Sörfjärden

Flertalet stora projekt avlöser varandra på Vatten & Miljöbyrån. I Sörfjärden, vid Hälsinglands kust, ska en allmän lösning för vatten och avlopp vara färdigställd till september 2016. 

Sörfjärden, som även kallas Gnarpbaden, är en populär semesterort i Nordanstigs kommun där många väljer att tillbringa sin sommar. Den senaste tiden har allt fler valt att flytta dit permanent och ett beslut om en allmän lösning för vatten och avlopp har klubbats igenom.

Det här innebär ett omfattande arbete för Vatten & Miljöbyrån som fått i uppgift av kommunens VA-bolag Nordanstig Vatten och MittSverige Vatten att i samråd med beställaren sköta såväl hydrogeologisk undersökning som tillståndsfrågor för vatten och avlopp samt utredning och detaljritning av avlopps- och vattenledningsnät.

- Det här är ett stort jobb och det är ett intensivt arbete som pågår. Först gjordes en grundvattenundersökning. Nu måste vi ta ställning till vilken vattenbehandling som krävs, ansöka om de tillstånd som behövs samt och utreda hur ledningarna ska utformas, säger Anna Mäki, specialist på vattentäkter och vattenbehandling hos Vatten & Miljöbyrån.

- Det känns roligt att vi får jobba med helheten. Vi har bredden och många av oss är engagerade i det här projektet. Det ska gå från noll till allt.

Just nu skriver Anna tillsammans med kollegorna på den miljökonsekvensbeskrivning som bland annat presenteras på det samråd som hålls med de boende i området. Och nästa steg är bland annat projekteringsarbetet för ledningsnäten.

Det blir med andra ord många resor söderut och Vatten & Miljöbyråns tankar om ett kontor även i Sundsvall, tycks krypa allt närmare ett förverkligande.

- Vi ser absolut en efterfrågan. Och vi skulle behöva ett kontor i där. Det är ofta någon av oss åker ned till Sundsvall.