Visa Aktuellt +

Föredragshållare på årets VA-mässa

Föredragshållare på årets VA-mässa

I slutet av september medverkade Vatten & Miljöbyrån på VA-mässan i Jönköping, branschens viktigaste mötesplats. Förutom mässutställare bjöds besökarna även på ett stort antal seminarer kring högaktuella ämnen inom VA. Vatten & Miljöbyrån fick i år förtroendet att vara föreläsare på två seminarium. 

Sedan 1997 arrangeras VA-mässan återkommande i samarbete med intresse­föreningarna Svenskt Vatten, Föreningen Vatten och VARIM. Vatten & Miljöbyråns Robert Jönsson och Magnus Bäckström fanns på plats i Jönköping inbjudna som föreläsare vid två av seminarierna arrangerade av Svenskt Vatten och Livsmedelsverket.

Säkert och gott dricksvatten

Magnus föredrag var en del av Svenskt Vattens seminarium kring forskning och utveckling inom säkert och gott dricksvatten. Vatten & Miljöbyrån har tillsammans med Jönköpings kommun, Arvika kommun och Linköpings universitet utvärderat hur man med UV-ljus kan desinficera avloppsvatten innan detta släpps ut till sjöar som används som badvatten och råvatten för dricksvattenproduktion.

- De två kommunerna i studien är unika i landet med denna teknik. UV-behandlingen av avloppsvatten har skett under sommarhalvåret och har varit i drift i flera år, säger Magnus. 

Projektet finansierades av Svenskt Vatten Utveckling och resultatet kommer inom kort att redovisas i en nationell rapport.

Dricksvattenfrågor allt viktigare för kommuner

Roberts föredrag var även det kopplat till säker dricksvattenförsörjning. Det handlade om Livsmedelsverkets erbjudande om regionalt stöd till landets Länsstyrelser i syfte att stödja Sveriges kommuners arbete med att säkra den framtida dricksvatten­försörj­ningen.

- Vi har i över tio år jobbat tillsammans med Livsmedelsverket och utbildat ett stort antal av landets kommuner i säker dricksvattenhantering och ser att under denna period har dricksvattenfrågor blivit allt viktigare för den kommunala planeringen. Ingen vill ju drabbas av liknande incidenter som cryptosporidium-utbrotten i Österund och Skellefteå, säger Robert.

 Förutom att föreläsa, deltog Vatten & Miljöbyråns representanter aktivt i diskussioner kring strategiskt viktiga framtidsfrågor för VA-branschen - och passade också på att knyta kontakter med både branschfolk och representanter från myndigheter och organisationer.

- Vid årets mässa kunde konstateras att vattenfrågorna hamnat mer och mer i fokus hos beslutsfattarna och att det finns ett starkt engagemang från ansvariga myndigheter. Det känns riktigt bra att även vi är med i detta viktiga arbete, säger Magnus.