Visa Aktuellt +

3-årigt avtal med Livsmedelsverket

3-årigt avtal med Livsmedelsverket

Mitt under Livsmedelsverkets kartläggning av PFAA-förorenade vattenverk, ger myndigheten Vatten & Miljöbyrån fortsatt förtroende. Ett 3-årigt avtal inom dricksvattenområdet är tecknat. 

Sedan 2001 har Vatten & Miljöbyrån jobbat med Livsmedelsverket. Ett arbete som de nu får fortsatt förtroende för när de tecknat ett 3-årigt avtal med den centrala myndigheten inom dricksvattenområdet.

- Det här är ett uppdrag vi är mycket stolta över. Vi kommer vara konsulter och bland annat genomföra vissa aktiviteter när det gäller risk- och sårbarhetsanalyser, säger Vatten & Miljöbyråns Robert Jönsson och fortsätter:

- I början när vi jobbade med Livsmedelsverket och säkerhet undrade många varför det behövdes. Men det gör det. Det ser vi inte minst nu när de gjort sin kartläggning av perfluorerade alkylsyror i dricksvattnet.

En omfattande kartläggning

I februari 2014 tog Livsmedelsverket initiativ till en landsomfattande kartläggning av PFAA i dricksvattnet, efter fynd av höga halter på flera platser i Sverige. När denna avslutades, visade det sig att 109 kommunala dricksvattenanläggningar var påverkade av perfluorerade alkylsyror från bland annat brandsläckningsmedel.

På Vatten & Miljöbyrån har man stor erfarenhet av säkerhet och beredskap inom kommunal vattenförsörjning. Åt Livsmedelsverket har de tidigare bland annat hållit i regionala övningar som visat på konsekvenser och rett ut ansvarsförhållanden.

- I och med det nya avtalet kommer vi fortsätta hjälpa kommunerna att höja dricksvattensäkerheten. Vi kommer jobba målmedvetet och strategiskt för att liknande händelser inte ska upprepas, säger Robert.